Kdo všechno může vládnout miliony - vyjádření Václava Franka k objektivnosti čláku

Kdo všechno může vládnout miliony a vyjádření k objektivnosti čláku Václava Franka (18.2.2014)

SLOUPEK: Kdo všechno může vládnout miliony 13.2.2014 08:51

Myslím, že k sadské hale toho bylo ve zpravodajském článku řečeno hodně. Jen bych se rád krátce pozastavil nad tím, co v celé desetileté kauze kolem haly postrádám. Totiž nad odpovědností za současný stav.

 
 
 

Podle mých představ by pánové Frank a Číhal měli být za tu zhůvěřilost, která už takovou dobu děsí místní obyvatele, postaveni před soud. Kdyby nic jiného, aby byli soudně donuceni dluh státu uhradit. Vím, 48 milionů je hodně peněz, ale pan exposlanec určitě nebude úplně chudý. A pokud skutečně nemají, dá se dluh odpracovat, to je přece normální. Nebo ne? Žiju někde jinde?

Zároveň možná chápu, že naše stále ještě nedokonalé zákony 
v oblasti ekonomické kriminality asi s něčím takovým nepočítají. Pak si tedy alespoň ukažme prstem a konstatujme, co všechno je možné: poměrně velká suma ze státní dotace se dostane do rukou takových lidí, kteří nejenže nic dobrého městu nepřinesou, ale ještě jej vystaví na řadu let posměchu okolních měst a ztížené situaci radnice při žádání o případné další státní dotace na jiné projekty.

Pan Frank před časem prohlásil, že „starý" TJ Sokol vedený panem Číhalem přišel na termín dostavby stanovený na konec října 2006 až v březnu 2007!!! „Bohužel jsme si toho nevšimli," potvrdil pro celostátní deník také Číhal. To snad ani další komentář nepotřebuje. Tito lidé se dostali ke státní dotaci 24 milionů korun. Bůh s námi a podobné kádrové rezervy zpět do dávných časů!

miroslav.jilemnicky@denik.cz

 

Autor: Miroslav Jilemnický

 

Vyjádření k novinářskému panfletu :

 

JAK  TO SKUTEČNĚ BYLO S HALOU V SADSKÉ?

 

        Omlouvám se čtenářům „Deníku Nymbursko“, že svým stanoviskem zabírám jistý prostor a čas pro možná zajímavější čtení. Nemohu však nereagovat na článek pisálka pana Jilemnického k sadské sportovní hale, uveřejněného v Deníku Nymbursko dne 13 února 2014, zejména pak na jeho glosu nazvanou „kdo všechno může vládnout miliony“. Nenechám se očerňovat urážet a pomlouvat od člověka, který si v článku plete nejen pojmy a události, ale neověří si řádně ani jména. Pokud vím, tak pan Číhal senejmenuje „Václav“ a firmě PMS by se měl omluvit! Ta se stavbou haly neměla nikdy nic společného. Znovu, tak jako několikráte v minulosti mě přesvědčil o tom, že mu nejde o nic jiného, než ze slušného člověka, který chtěl pomoci udělat v očích veřejnosti darebáka, zloděje a korupčníka. To pan Jilemnický opravdu umí! Konečně není to v Sadské jeho první případ! O této stavbě bylo skutečně mnoho napsáno, ale téměř vždy zcela jednostranně z pohledu jak pan Jilemnický říká radnice, nebo jeho samotného. Druhé straně byl prostor k vyjádření dáván naprosto minimálně a nebo vůbec! Nyní celá odysea začíná znova a možná je to i tím, že se blíží komunální volby, tak by asi bylo dobře kampaň ve prospěch skomírající ODS  zahájit dopředu. Hozenou rukavici pana Jilemnického zvedám!

 

 

 

         Kdyby pan Jilemnický byl opravdovým a slušným novinářem na svém místě, tak si zjistí celou záležitost od začátku, tak, jak se skutečně odehrávala. On si však vybírá „lahůdky“ spočívající v příbuzenských vztazích a jeho vlastních úvahách, zda se nakonec někdo neobohatil, dokonce hodlá vynášet vlastní soudy o tom, co kdo městu Sadská přinesl, nebo ne. To osobně pokládám za jeho velkou drzost. V Sadské jsem se narodil, žiji zde celý život a jako člověk, tak i jako funkcionář MNV, ale i jako poslanec Parlamentu jsem se snažil pro město a spoluobčany i pro náš okres udělat co nejvíc. To, že jsem byl jako komunista tehdejším vedením radnice odmítán není můj problém. Konečně, to ať zhodnotí sami spoluobčané a nejde vůbec o dobu vzdálenou. Vždyť 20 mil Kč na opravu budovy Základní školy, 4 miliony na opravu Hasičské zbrojnice jenom v Sadské asi nic neznamenají. Nikdy jsem se zásluhami nechlubil, nikdy jsem z nich nic neměl, nevzal jsem ani korunu! A novinář typu pana Jilemnického mě bude kriminalizovat!

 

 

 

             Chce mě i trestat. Trestat za to, že jsem se jako poslanec PS PČR při tzv. cupování medvěda snažil do okresu Nymburk nějaké finance zajistit. Jednali se mnou starostové měst a obcí, potřebovali pomoc. Proč ne, ale měl by vědět , že takto jsem pomohl městu Nymburk řešit přístavbu ZŠ v Komenského ulici, přístavbu nymburské nemocnice, kanalizaci v Krchlebech, Kostelní Lhotě a v řadě dalších obcí a šlo o stamilionové částky. Jinak si totiž obce k finanční pomoci ze státních dotací neměly šanci pomoci. Vím, že to nebyla správná cesta, nebyla také v rozporu s platnými zákony ,ale Parlament tak prostě fungoval. Takže až budu trestán, tak žádám,aby to bylo i za tuto pomoc obcím na okrese Nymburk!

 

 

 

           Pravdou je, že jednou z těchto akcí byla i již zmiňovaná stavba sportovní haly v Sadské. Konečně o její stavbu usilovala TJ Sokol Sadská již 70 a 80 letech minulého století. Již tehdy se ukazovalo, že stávající Sokolovna nevyhovuje požadavkům sportu a kultury současně. Nepovedlo se to! Ani za socialismu, ani za kapitalismu. Samozřejmě vždy z jiných důvodů. Velmi mě to mrzí. Byl jsem a jsem stále  přesvědčen, že sportovní halu si Sadská zaslouží.  Ukáže to blízká budoucnost. Jak to vše bylo, kdo mě o zajištění financí žádal není podstatné! Nebyl to však tehdejší předseda TJ Sokol Sadská! Byli to lidé, kterým jsem věřil, kteří pro sadský sport mnoho přinesli a dodnes si jich velmi vážím. Mnozí již nejsou mezi námi, ale to na věci vůbec nic nemění.  Finance na tuto halu schvalovala na můj pozměňovací návrh svou většinou Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a pane Jilemnický představte si, že napříč celým politickým spektrem! První část prostředků se prostavěla, druhá se již musela vrátit pro podle mne nepochopitelné opomenutí termínu dokončení stavby. Nemělo by se to stát! A znovu opakuji, že mě to velmi mrzí. Chyby se stávají v každé činnosti lidské společnosti. Chyba se stala i v případě stavby haly TJ Sokol Sadská. Stále jsem však přesvědčen, že se dala napravit, kdyby rozhodoval rozum nad politickou realitou.  Nepomohla ani jednání u tehdejšího ministra financí pana Kalouska, že jde o omyl a přehlédnutí termínů  ve smlouvách, ano způsobeným funkcionáři TJ Sokol. Stále jsem však přesvědčen, že stačilo od MF ČR trochu pochopení a hala stála. Nepochopil jsem v té době, že již byla rozehrána jiná hra. Politická hra! Hala, která se začala stavět na jaře 2006, nemohla nikdy být dokončena v říjnu 2006! Nutno dodat, že zde chyběl zřejmě i společný postup s radnicí. Pokud si dobře pamatuji, ta však měla s tehdejším vedením Základní školy jiný zájem. Postavit sportovní halu při Základní škole. Tato rozestavěná, v docházkové vzdálenosti od školy 100 m!!! se však nehodila.

 

 

 

        Co se však do roka nestalo? Jiný poslanec Parlamentu ČR, tentokráte za ODS za pomoci téhož ministra financí a jeho náměstka přichází za rok s 18 miliony Kč na stavbu sportovní haly v Základní škole, která je m.j. pěkná, slouží svému účelu, ale ani ta dnes sportovnímu vyžití nestačí. V přístavbě školy byly zlikvidovány 4 třídy, stará tělocvična ve škole byla zbudována na aulu! Dnes tyto třídy škole chybí a budou se  budovat dvě nové, za tři miliony korun a z auly se opět stala malá tělocvična. Také za určitý peníz. To je, pane Jilemnický, mrhání státními i obecními finančními prostředky! To se vám však do krámu nehodí a o tom raději nepíšete!

 

 

 

             Nutno dodat, že jsem si jistý, že se nikdo na sportovní hale neobohatil, nikdo ji nerozkrad, nešlo v žádném případě ani o korupční jednání. Pravda, hala  nebyla dostavěna a znovu opakuji, že byť jsem s vlastní stavbou neměl nic společného, byla to vyloženě věc investora, tak stav mě opravdu velmi mrzí.

 

 

 

         Novou TJ Sadská hodnotit nebudu, nejsem k tomu oprávněný, ani kompetentní. To ať si zhodnotí sami členové. Finance chybí všude a je otázkou jak se vedení TJ o jejich zajištění stará. Trhy to však zcela jistě nevyřeší a nová hala by dávala zcela jistě jiné možnosti. Vím, že i její provoz by nebyl zadarmo.

 

 

 

       Dovolím si na závěr ještě jednu poznámku. Jsem členem zastupitelstva města již dost dlouhou dobu,abych si dokázal udělat názor na „rozvoj“ Sadské. Řadu věcí jako opoziční zastupitel kritizuji, dobré věci podpořím.  Málo kdy je mi dáno za pravdu. Ale vaše zmínka o posměchu okolních měst a ztížené situaci radnice při žádání o případné další státní dotace mě opravdu rozesmála. To může opravdu napsat pisálek, který problematiku komunální politiky vůbec nezná a papouškuje pouze to co mu daný funkcionář přednese! Posměch Sadské spočívá v úplně něčem jiném! Je to naprostá nekoncepčnost řízení rozvoje města, zejména v počátku devadesátých let, dodnes  chybí zcela jasná koncepce, stanovení priorit. Sadská prostě zaspala deset let! Jestli-že cyklostezka dostává prioritu před chodníky a komunikacemi ve městě, i když je z převážné části dotována z prostředků EÚ  (osobně jsem ji podpořil, ale předpokládal jsem jinou variantu technického řešení daleko levnější), když bytová výstavba oproti okolním obcím stagnuje a stává se hurá stylem, proto, že se pozemky na výstavbu nechtěly tehdejšímu vedení vykupovat, když rekreační jezero, které městu mohlo již jisté finance přinášet se nevyřešilo dodnes, když v řadě ulic chybí kanalizace, stále nám nad domy visí staré elektrické vedení a pod ním nové chodníky, které se budou jednou opět rozkopávat, nedivím se, že o tom vědí na „kraji“, v Praze a možná i na Ministerstvu financí.

 

 

 

       To opravdu asi další komentář nepotřebuje. Jsem pane Jilemnický připraven k dalším případným šetřením, i když vlastní vinu na nedokončené sportovní hale zcela odmítám. Byl bych rád, aby i vy jste si vzal určité poučení, že novinařina je práce čestná a objektivní. Jinak tam nemáte co dělat. Lidé se znají navzájem, jsou znalejší místních věcí a nebudou vám papat vámi předkládané nesmyslné trháky. Zcela jistě si čtenáři udělají úsudek sami.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Václav Frank

 

 

 

                                                                                                        bývalý poslanec PS PČR

 

 

 

                                                                                                        za KSČM

 

 

 

                                                                                                        současný zastupitel města

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena