Sadská KSČMKDO JSME A NÁŠ PROGRAM

KDO JSME A NÁŠ PROGRAM

Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.

 

KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky.

 

Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

 

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

 

Stanovy KSČM, schváleno VIII. sjezdem KSČM v Liberci dne 19. 5. 2012

 

Priority volebního programu KSČM

* Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

* Žádná tolerance k omezování sociálních jistot, důstojný život i pro seniory

* Investice do lidí, vědy a nových technologií jako základ boje proti krizi

* Zdravé životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, regulace trhu

* Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví

* Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

* Společnost vzdělání a kultury

* Šance pro mladé na kvalitní život

* Rovný přístup k informacím a rozvoj informačních technologií

* Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena